Zapraszamy do naszej szkoły!

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna  nr 51 kształci młodzież z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz osoby z z. Aspergera. Szkoła kształci w następujących zawodach:

  • Kucharz
  • Cukiernik
  • Piekarz
  • Sprzedawca
  • Fryzjer
  • Mechanik pojazdów samochodowych.

Szkoła przyjmuje uczniów posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W szkole uczniowie uczą się w małych zespołach (klasy do 16 osób). Uczniowie mogą korzystać z dodatkowych zajęć rewalidacji indywidualnej. Uczniowie objęci są opieką psychologiczno – pedagogiczną. Młodzież ma szansę nauczyć się zawodu pod okiem doświadczonych nauczycieli. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne (na większości kierunków od drugiej klasy) w zakładach z otwartego rynku pracy. Miejsca praktyk to renomowane hotele, restauracje, zakłady produkcyjne, warsztaty. Uczniowie po 3 – letnim cyklu nauki przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Młodzież realizuje podstawę programową taką samą jak w szkole ogólnodostępnej. Na dyplomie oraz dokumentach szkolnych (świadectwa) nie ma informacji,  że uczniowie uczęszczali do szkoły specjalnej. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla kierunków kucharz, cukiernik i fryzjer. Pracownie egzaminacyjne (w których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu) spełniają wysokie standardy jakości.

Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *