Dyrekcja

Dyrektor mgr Ewa Mielczarska-Syskowska

V-ce dyrektor mgr inż. Małgorzata Konarzewska

Kierownik Labolatorium i Szkolenia Praktycznego mgr Krzysztof Chorzewski